ukraine

Vladimir Putin carrying his buddy Donald Trump. Photo courtesy DonkeyHotey . Những người Nga theo chủ nghĩa phi tự do yêu thích Donal...