Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội

trước đây, trong một thời gian dài, chúng ta đã coi tôn giáo như là "tàn dư" của xã hội cũ, là kết quả sai lầm trong nhận thức của con người. Tôn giáo bị xem như cái đối lập với chủ nghĩa xã hội, với khoa học, kỹ thuật hiện đại và cần phải loại bỏ.

Religion and faith are an integral part of people’s lives worldwide. But in many countries the number of people who believe in God is in decline. We examine the changing role of religion around the world... Tôn giáo ở Nhật Bản: Những ngôi chùa diệt vong
Nguy cơ thiếu cát xây dựng
Tags: video

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục