Journey in Life: 02/02/17

Search This Blog

Thursday, February 2, 2017

Tuyệt kỹ Sư tử hống

Nice roaring lion in the Dublin zoo, May 11th, 2007. Photo courtesy Tambako The Jaguar.

The greatest fear in the world is of the opinions of others. And the moment you are unafraid of the crowd you are no longer a sheep, you become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom.
~ Osho

Nỗi sợ lớn nhất trên thế gian này là ý kiến của người khác. Và thời điểm khi bạn không còn sợ đám đông xung quanh, bạn không còn là một con cừu nữa, bạn đã trở thành một con sư tử. Một tiếng gầm lớn thét lên từ trái tim bạn, tiếng gầm của tự do.

Popular Now