Journey in Life: 02/09/17

Search This Blog

Thursday, February 9, 2017

"A camel is a horse designed by a committee" nghĩa là gì?

Photo courtesy humphrey the camel.

'A camel is a horse designed by a committee' = 'con lạc đà là kết quả của việc một ủy ban muốn tạo ra một con ngựa' nghĩa là các ủy ban làm việc thường dẫn đến những kết quả không hiệu quả, chất lượng thấp do phải dựa trên nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau (Committees, due to their reliance on several different opinions and viewpoints, produce results that are fragmented, inefficient, or of poor quality, especially compared to the work of a single individual or a small team).

Ví dụ
Someone once said that a camel is a horse designed by a Committee. Well, in this case the horse is an effort to reduce carbon emissions by using market mechanisms. And the committee is the European Union.

There’s an old joke that a camel is a horse designed by a committee, which, like similar adages that hinge on “too many cooks,” implies that too many hands in any one thing will always end up perverting it. Despite fashion’s reliance on many, many hands—the petites mains celebrated by venerable houses like Maison Margiela and Dior and, most recently, Chanel—this is largely an industry that relies on some semblance of hero worship.

Phạm Hạnh

Vì sao Quỹ Clinton gây tranh cãi đến vậy?

được thành lập vào năm 1997, đây là một quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ nhiều sáng kiến ​​từ thiện khác nhau, từ phát triển kinh tế ở các vùng nghèo khó của thế giới, tới chống biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống của phụ nữ và trẻ em gái, hay cung cấp thuốc men cho những người nhiễm HIV.

nhưng, vì được dẫn dắt bởi một cựu tổng thống và một người được hy vọng sẽ được bầu làm tổng thống -> các nhà tài trợ dường như hy vọng có thể tiếp cận được các hành lang quyền lực chính trị thông qua những khoản đóng góp của họ.

Trong 15 năm qua, Quỹ Clinton đã quyên được một số tiền đáng kinh ngạc, lên gần 2 tỷ USD, từ những tập đoàn lớn, các chính phủ nước ngoài, các nhà tài trợ chính trị, các ngân hàng và tổ chức tài chính, từ các công ty dược và các nhóm lợi ích đặc biệt khác. Và, có lẽ các nhà tài trợ gây tranh cãi nhất của Quỹ chính là các chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức nước ngoài khác, chẳng hạn như các chính phủ Oman và Kuwait, vốn theo luật định không được phép đóng góp bất kỳ khoản tài trợ nào cho các chính trị gia Mỹ đang tranh cử.

Popular Now