Journey in Life: 03/02/17

Search This Blog

Thursday, March 2, 2017

"Horse's ass" nghĩa là gì?

Cẩn thận gặp phải thằng mặt (đít) ngựa khi hẹn hò. Photo courtesy PHOTO VANOVA.

'Horse's ass' = đít ngựa, ngoài ra từ ass nghĩa là con lừa, người ngu, đần độn; vì thế từ này (thô tục) nghĩa là người rất ngây ngô, khờ khạo, cục mịch, quê mùa (an extremely or offensively stupid, incompetent, or boorish person); thậm ngu, chí ngu. Thấy thằng bạn nào mặt nó ngu ngu, thì bảo nó là "đồ mặt đít ngựa", các mem nhỉ? :)

Ví dụ
I can't believe I dated that horse's ass for nearly two years!

Footloose and immature Trump turns into a 'horse's ass'.

It was a smart decision to avoid trying to tell the backstory of what happened to all of Logan’s former pals. Superhero films tend to make that mistake, and it often derails the story. In Dr. Strange, we didn’t need to know what an arrogant horse’s ass he was ( we got that in the first ten minutes of the film); what we all wanted to see was how he became Sorcerer Supreme.

Phạm Hạnh

Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội

Thay mặt Trung tâm chị nhận sách tặng của Sơn Phạm - bạn của Nguyen Khanh Cam Chau nè. Nhiều sách lắm em ạ!

Mời em đến mượn về đọc nhé!

Cảm ơn bạn Sơn! Hôm nay Sơn chụp ảnh với PAO của phòng chị nữa đấy!tầng 1, tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden), 170 Ngọc Khánh.
điện thoại: 04.3850.5000

Bài trước: OMEGA tổng kết 2016

Popular Now