Journey in Life: 03/05/17

Search This Blog

Sunday, March 5, 2017

"Mad as a wet hen" nghĩa là gì?

Making her way on a wet day. Photo courtesy David Goehring.

'Mad as a wet hen' = điên như con gà mái ướt nước -> nghĩa là hóa điên, nổi giận, nổi khùng (enraged; extremely or inconsolably angry; mad as a hornet, mad as hell).

Ví dụ
She was mad as a wet hen about how in-the-dark she’d been kept about Strahan’s plans.

“She stormed in the library mad as a wet hen,” said Hall, who was summoned to talk with her after she'd initially confronted other library staffers.

Q: What do people think when they see you’re mad as a wet hen one day, a lame duck another day, a sitting duck another?
A: That you’re fond of bird similes but are cleverly concealing the ‘running around like a headless chicken’ one?

Baughman earned degrees from Harvard and Columbia but always emphasized his Ohio roots, routinely using the phrase “mad as a wet hen” and fruitlessly rooting for Cleveland sports. His lectures were full of wit and presidential impersonations, giving him a down-to-earth persona that endeared him to hundreds of students.

Phạm Hạnh

Thư viện và Bảo tàng Morgan

Morgan Library & Museum – tiền thân là Pierpont Morgan Library – là một bảo tàng và cơ sở nghiên cứu nằm ở số 225 Đại lộ Madison, phố 36 Đông, khu Murray Hill, Manhattan, thành phố New York. Nó được xây để làm thư viện riêng của J.P. Morgan vào năm 1906, nơi lưu giữ các bản thảo và sách, một số trong đó là sách hiếm. Ngoài ra còn có bộ sưu tập các bài viết và tranh của ông. Thư viện do Charles McKim của công ty McKim, Mead & White thiết kế và chi phí xây dựng là 1,2 triệu USD. Thư viện này được con trai của J.P. Morgan là John Pierpont Morgan, Jr. mở cửa cho công chúng vào năm 1924 theo di chúc của cha mình.

Tòa nhà được coi là một danh lam của thành phố New York vào năm 1966 và đã được công bố là Danh lam lịch sử quốc gia Mỹ vào cùng năm

Popular Now