book

J.P. Morgan & Co là ngân hàng đầu tư và thương mại có trụ sở ở Mỹ được thành lập bởi J. Pierpont Morgan và thường được gọi là "Ho...

word

Anh đang nghe đây, em yêu. Photo courtesy Craig Sunter . Henpeck có từ hen là gà mái, peck là cú mổ -> từ này (nói về một phụ nữ) ...

transform

X Lời Chúa: (Lc 13,1-9) 1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiế...