Journey in Life: 03/18/17

Search This Blog

Saturday, March 18, 2017

Anh Lớn

bài bình sách của Nicholas D. Kristof,
ngày 5 tháng 11, năm 2000

Lý Quang diệu là một trong những nhà lãnh đạo khiến người ta phát điên
và cũng thú vị nhất thời kỳ hậu Thế chiến II. Không chỉ bởi ông là một trong số những nhà lãnh đạo tài năng nhất và thẳng thắn nhất, hay bởi ông đã định hình cả một đất nước theo ý mình. Cũng không đơn giản chỉ vì đất nước mà ông kiến lập, Singapore, ban đầu chỉ là một thuộc địa nghèo của Anh và đã trở thành một quốc gia giàu có trên bình quân đầu người, trở thành một mô hình được cả Cộng sản Trung Quốc và tư bản phương Tây nghiên cứu. Không phải vậy. Điều trớ trêu nhất là ở chỗ ông Lý, người đứng đầu Singapore từ năm 1959 đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1990 (tạm cho là vậy), là một nhà lãnh đạo Tây học nổi tiếng với việc không chấp nhận trí tuệ phương Tây. Những người phe dân chủ thân phương Tây có rất nhiều, nhưng Lý Quang Diệu là nhà độc tài thuyết phục nhất thế giới hiện nay.

Có lẽ không hoàn toàn công bằng, vì đảng của ông Lý đã xoay xở để giành chiến thắng áp đảo trong nhiều cuộc bầu cử ở Singapore. Nhưng

Tomyris trước cái đầu của Cyrus

Họa phẩm của danh họa Peter Paul Rubens - "Tomyris trước cái đầu của Cyrus", cho thấy một người lính đến yết kiến nữ vương Tomyris của người Massagetae, dâng cho bà ta cái đầu của Cyrus và bỏ nó vào vũng máu.

Bài trước: Vụ mưu sát Caesar

Bởi Peter Paul RubensKhông rõ, Phạm vi công cộng, Liên kết

"The die is cast" nghĩa là gì?

Photo courtesy mazz_5.

'The die is cast' = con súc sắc đã gieo -> nghĩa là một sự kiện/sự việc đã xảy ra hoặc một quyết định đã được quyết mà không thay đổi được (an event has happened or a decision has been made that cannot be changed); bút sa gà chết.

Ví dụ
This game is done, the jig is up and the die is cast – use whatever rusty metaphor you can wrap your tongue around, but the conclusion is evident: our current government hasn’t a single strand running through it that even attempts to attach itself to a balanced budget game plan.

Angela Merkel is said to be licking her lips at the prospect of rebuffing Britain’s entreaties and demonstrating to German voters who is Europe’s real Iron Lady. All of these concerns are legitimate and compelling. But they are also irrelevant. The die is cast. Mrs May will either successfully deliver Britain’s withdrawal from Europe, or perish in the attempt.

Readers of Seutonius, or of Goscinny and Uderzo (creators of the Astérix comics), will remember the words "Alea iacta est", uttered by Julius Caesar as he crossed the bridge over the Rubicon from Gaul into Italy. The phrase means "the die is cast": Caesar has defied the explicit orders of the Roman Senate that he stay in Gaul. In any event, he should have surrendered control of his armies and left them in Gaul, if he had wanted to return home. By crossing the river and defying the Senate, Caesar consciously passed a point of no return and became an outlaw and enemy of the state. He was gambling all, and on a long chance. Ahead lay the great civil wars with Pompey, after which, at least pending his assassination, he was master and effectively king of all the lands subject to Rome's rule.

Phạm Hạnh


Tiêu diệt thủy quái

"Destruction of Leviathan*". Vẽ năm 1865 bởi Gustave Doré.

* một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục và canh giữ cổng địa ngục. Trong văn học, (ví dụ tác phẩm Moby Dick của Herman Melville) con cá voi khổng lồ được ví như Leviathan.

Vụ mưu sát Caesar

The senators encircle Caesar, a 19th-century interpretation of the event by Carl Theodor von Piloty.By Karl von Piloty - online, Public Domain, Link

Cầu sông Rhein của Caesar

Cầu sông Rhein của Caesar, John Soane (1814).

Bài trước: Vercingetorix đầu hàng Julius Caesar

Bởi Lo Scaligeroerewhon.ticonuno.it, Phạm vi công cộng, Liên kết

Vercingetorix đầu hàng Julius Caesar

Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar. Painting by Lionel Royer.

The painting depicts the surrender of the Gallic chieftain after the Battle of Alesia (52 BC). Note that one of the warriors (bottom left) has a torque around his neck. In fact, the torque was reserved only for gods and important members of a royal family. The depiction of Gauls with long hair and mustaches is also called into question today. The horse is a Percheron, although at this time this breed was not in Gaul. In addition, the Gauls rode bareback, but here the horse is saddled and harnessed. The rectangular shield also does not accord with the time when they were mostly oval.


Thiện ác hữu báo

Manga Convention, Cos-play, Leipzig Book Fair, Germany. Photo courtesy x1klima.

Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.
~ Ralph Waldo Emerson

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

Bài giảng trên núi

Bài giảng trên núi, tranh của Carl Heinrich Bloch, thế kỷ 19.


Popular Now