book

bài bình sách của Nicholas D. Kristof, ngày 5 tháng 11, năm 2000 Lý Quang diệu là một trong những nhà lãnh đạo khiến người ta phát đi...

phrase

Photo courtesy mazz_5 . 'The die is cast' = con súc sắc đã gieo -> nghĩa là một sự kiện/sự việc đã xảy ra hoặc một quyết...

picture

"Destruction of Leviathan*". Vẽ năm 1865 bởi Gustave Doré. * một loài sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. ...

picture

The senators encircle Caesar, a 19th-century interpretation of the event by Carl Theodor von Piloty. Bài trước: Cái chết của Caesa...

picture

Cầu sông Rhein của Caesar, John Soane (1814). Bài trước: Vercingetorix đầu hàng Julius Caesar Bởi Lo Scaligero – erewhon.ticonuno.it...

quote

Manga Convention, Cos-play, Leipzig Book Fair, Germany. Photo courtesy x1klima . Shallow men believe in luck. Strong men believe in c...

picture

Bài giảng trên núi, tranh của Carl Heinrich Bloch, thế kỷ 19. Bài trước: Tượng Constantinus Đại đế tại York Bởi Carl Heinrich B...