Journey in Life: 04/06/17

Search This Blog

Thursday, April 6, 2017

"Hill to die on" nghĩa là gì?

Burgruine Griffen in Kärnten, Österreich. Photo courtesy Polybert49.

'Hill to die on' = 'ngọn đồi khiến ta có thể chết gục trên đó' nghĩa là một việc quan trọng cần phải giải quyết, bất kể khó khăn và những vấn đề rắc rối tiềm tàng có thể nảy sinh (something so important that it must be dealt with, despite the difficulty and potential problems that could result).

Ví dụ
Prominent YouTubers find great anti-semitic hill to die on.

Popular restrictions on abortion become a hill to die on for unlimited abortion rights.

"In general, I'm not in favor of handing out public money for these kinds of things, but this isn't the hill to die on," said Legislator Patrick Burke, D-Buffalo.

“The appropriators are going to have to pick a hill to die on,” he said. “A lot of them would be more interested in using political capital to preserve grant programs.”

Phạm Hạnh

Các Thánh Anh Hài

The Holy Innocents của Giotto di Bondone.

Bài trước: Nhà thờ Mộ thánh

Bởi © José Luiz Bernardes Ribeiro / , CC-BY-SA 4.0, Liên kết

Nhà thờ Mộ thánh

Nhà thờ Mộ thánh. Người ta tin là Chúa Giêsu được chôn cất ở đây.


Bữa ăn tối tại Emmau

Trong Bữa ăn tối tại Emmau, Caravaggio miêu tả thời khắc các môn đồ nhận ra Chúa Giêsu vừa phục sinh

Bài trước: Chúa Giêsu phục sinh

Chúa Giêsu phục sinh

Mặc dù diễn biến khi Chúa Giê-su phục sinh không được ký thuật trong Kinh Thánh), nhiều họa sĩ miêu tả quang cảnh này, như họa phẩm của Matthias Grünewald

Bài trước: Trên Đồi Sọ

Bởi Grunewald, retable d'Isenheimhttp://www.eldritchpress.org/jkh/gr7.html, Phạm vi công cộng, Liên kết

Trên Đồi Sọ

Trên Đồi Sọ, tranh của Paolo Veronese, thế kỷ 16


Bởi Paolo Veronese – The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Phạm vi công cộng, Liên kết

Hạ thi thể Chúa Giêsu khỏi cây thập tự

Hạ thi thể Chúa Giê-su khỏi cây thập tự, tranh của Rubens, Lille.

Bài trước: Cuộc khổ hình

Bởi Peter Paul Rubens – Photo taken by Remi Jouan, Mars 2007, Phạm vi công cộng, Liên kết

Cuộc khổ hình

Cuộc khổ hình (1622), tranh của Vouet, Genova

The Crucifixion, Genoa

Bài trước: Chúa Kitô chịu đóng đinh

Bởi Simon Vouet, Phạm vi công cộng, Liên kết

Chúa Kitô chịu đóng đinh

Chúa Kitô chịu đóng đinh (kh. 1632), tranh của Diego Velázquez. Bảo tàng Prado, Madrid


Bởi Diego Velázquez[1], Phạm vi công cộng, Liên kết

Chúa Giêsu giáng sinh trên máng cỏ trong hang đá

Chúa Giêsu giáng sinh trên máng cỏ trong hang đá. Bích họa màu nước vẽ nhanh khi vữa còn ướt trên trần nhà nguyện Santa Maria ở San Ciascian, Badia, Ý

Fresco with nativity on the ceiling of the Saint Mary chapel at Costadedoi in San CiascianBởi This Photo was taken by Wolfgang Moroder. Please use one of the templates derivative or extract. – Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra, CC BY-SA 3.0, Liên kết

Hai cách học tập

Stand With Malala. Photo courtesy ITU Pictures.

A man only learns in two ways, one by reading, and the other by association with smarter people.
~ Will Rogers

Người ta có hai cách để học hỏi. Một là đọc sách và hai là gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình.

Thánh Augustinô

Thánh Augustinô, tranh trên kính cửa sổ, Bảo tàng Lightner, St. Augustine, Florida.


Augustine đến với đức tin Cơ Đốc

Augustine đến với đức tin Cơ Đốc, tranh của Gozzoli, thế kỷ 15

Conversion of Augustine of Hippo (Tolle Lege). St Augustine Reading the Epistle of St Paul.

Bài trước: Augustinô thành Hippo

Bởi Benozzo GozzoliWeb Gallery of Art:   Image  Info about artwork, Phạm vi công cộng, Liên kết

Augustinô thành Hippo

Thánh Augustinô tranh của Sandro Botticelli, c. 1480


Bởi Sandro Botticelli – The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Phạm vi công cộng, Liên kết

Popular Now