beer

ở Kerala, Ấn Độ, tòa án phán quyết, quán rượu phải cách cao tốc 500 mét, rất nhiều quán đã phải đóng cửa, và dưới đây là cách 1 quán "...

picture

Hesiod và Nàng Thơ, bởi Gustave Moreau. Ở đây ông được thể hiện với một cây đàn lia, mâu thuẫn với ghi chép của chính Hesiod, trong đó mó...

transform

Hai người con là một dụ ngôn của Chúa Giê-xu được Matthew chép trong sách Phúc âm mang tên ông ở chương 21 từ câu 28-32. Dụ ngôn này th...