Journey in Life: 06/18/17

Search This Blog

Sunday, June 18, 2017

Những năm đổi mới

Một kiến trúc sư ngoại giao tìm cách giảng hòa với lịch sử.
bài bình sách của Richard Bernstein

Không có gì ngạc nhiên khi cuốn sách thứ ba trong bộ trường thiên hồi
ký đầy tham vọng và toàn diện của Henry Kissinger, "Những năm đổi mới" (Years of renewal), đã trở thành một tác phẩm nổi bật và quan trọng. Kissinger đã viết hai cuốn hồi ký đầy trí tuệ trong 5 năm ông làm cố vấn an ninh quốc gia và Ngoại trưởng trong chính quyền Nixon.

Cuốn sách mới, viết về ba năm dưới thời Tổng thống Gerald R. Ford sau vụ bê bối Watergate, đưa độ dài toàn bộ hồi ký lên khoảng 3.800 trang, không tính các ghi chú và bảng thuật ngữ, khiến bộ hồi ký này trở thành một tác phẩm đồ sộ, một siêu truyện kể. (Để so sánh, cuốn hồi ký "Present at the Creation" (Chứng kiến sự khởi lập) của cựu Ngoại trưởng Mỹ Dean Acheson chỉ có khoảng 800 trang.)

Tuy nhiên, cuốn lịch sử của Kissinger về thời gian tại nhiệm của ông là một tác phẩm có tầm nhìn rộng, rõ ràng và quy mô dữ kiện lịch sử khiến

"A legend in her own lunchtime" nghĩa là gì?

Nữ thư ký quan trọng. Photo courtesy Unsplash (pixabay).

'A legend in one's own lunchtime' = huyền thoại/người hùng trong chính giờ ăn trưa của mình -> nghĩa là người tưởng rằng mình quan trọng nhất/ có ảnh hưởng nhất, mà thực tế không phải vậy (a person who affects or believes him- or herself to be of greater importance or notoriety than is actually the case. A humorous, ironic twist on the phrase "a legend in one's own lifetime").

Ví dụ
With the white boots and the attitude, Kieran Richardson was a legend in his own lunchtime — and in his dreams.

The assistant manager acts as if she's the only one keeping the company together. She's a regular legend in her own lunchtime.

The editor in those days was Michael VerMeulen, a larger-than-life character from Chicago who was literally a legend in his own lunchtime.

Milo is a bit of a legend in his own lunchtime, and most people have never heard of him, but for the hard right and the hard left he is an icon of either truth or lies. Actually he is neither. A fringe journalist with a troubled past, he reinvented himself as a self-defining fierce, fearless spokesman for those waging war against the chimera of political correctness.

Phạm Hạnh

Popular Now