Journey in Life: 06/27/17

Search This Blog

Tuesday, June 27, 2017

"In the interest of saving time" nghĩa là gì?

Với langdu, mục tiêu giai đoạn này không phải là tiết kiệm thời gian :) Photo courtesy William Murphy.

'In the interest of saving time' nghĩa là nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm thời gian (in order to hurry things along; in order to save time).

Ví dụ
In the interest of saving time, I realize the quickest route involved dropping her off in the parking lot.

In the interest of saving time, many scribes (người sao chép bản thảo) are trained to bypass the EHR's section and document solely in the comments field.

In the interest of saving time, I’ve stopped making bread, tortillas (bánh ngô ở Mexico), and hummus (món khai vị làm từ gà, đậu, dầu, vừng, chanh và tỏi) from scratch because I simply cannot do it all and would rather focus on the ‘big-ticket’ items.

There's a process called interpolation (phép nội suy) that tells us how to find the correct thousandth for our logarithm, but in the interest of saving time and space let's just agree to split the difference and say log(2.635) ≈ 0.4204.

Phạm Hạnh

Siết chặt phân phối để chủ động cung ứng, bình ổn giá thuốc

...Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FIE) đăng ký hoạt động bảo quản thuốc tại Việt Nam đã liên kết với một số doanh nghiệp dược trong nước để thực hiện việc “phân phối núp bóng”. Nghĩa là, các doanh nghiệp dược của Việt Nam nhập khẩu rồi bán thuốc theo sự điều khiển của các doanh nghiệp FIE ở tất các các khâu, từ quy định giá bán, đối tượng bán, đến thời điểm xuất kho, phương pháp tiếp thị, nhận đơn đặt hàng, vận chuyển, thanh toán.

Hoạt động của các doanh nghiệp dược Việt Nam trong mối liên kết này phụ thuộc hoàn toàn vào các doanh nghiệp FIE và chỉ được hưởng một khoản phí rất thấp, chỉ khoảng 0,3%.

Năm 2016, chỉ với 3 doanh nghiệp FIE hoạt động bảo quản thuốc tại Việt Nam (công ty mẹ tại nước ngoài cung cấp thuốc) có doanh số phân phối thuốc tại Việt Nam là 1,4 tỷ USD, chiếm khoảng 50% tổng giá trị thuốc thành phẩm nhập khẩu và khoảng 30% tổng giá trị tiền thuốc sử dụng một năm (4,2 tỷ USD).

xem thêm tại đây,

Popular Now