Journey in Life: 07/13/17

Search This Blog

Thursday, July 13, 2017

Du lịch Quy Nhơn hè 2017

mẹ và em tiễn papa ra xe...
ghềnh đá đĩa Phú Yên - dấu chân thiên đường
nhà thờ Mằng Lăng cổ kính ở Phú Yên
tháp đôi Quy Nhơn
Bãi Kỳ Co - thiên đường đẹp quên lối về

"Time to call it a day" nghĩa là gì?

Hết ngày rồi, đi ngủ thôi con. Photo courtesy Donnie Ray Jones.

'Time to call it a day' = it's time to quit for the day -> nghĩa là đã đến lúc kết thúc (một ngày làm việc,...).

Ví dụ
Time to call it a day if security cannot be stepped up.

The resurgent Labour leader believes it is time to “call it a day” on the Royals when Elizabeth II dies.

In recent years the numbers attending the annual reunions has been falling and now organiser Bernard Rose thinks it may be time to call it a day.

Rhian confessed to The Sun earlier this year: 'I’ve had an amazing ten years but I think it’s time to call it a day. 'I’ll still be modelling, I just won’t be taking my bra off anymore... I want to quit while I’m ahead.'

Phạm Hạnh

Popular Now