Journey in Life: 08/18/17

Search This Blog

Friday, August 18, 2017

"Time hangs heavy" nghĩa là gì?

Lưới nặng, cá đầy. Photo courtesy Danumurthi Mahendra.

'Time hangs heavy' nghĩa là thời gian nặng nề (trôi) vì bạn (gần như) chẳng có việc gì để làm (if time hangs heavy, it seems to pass slowly because you do not have enough to do).

Ví dụ
A clock ticks somewhere in the silence of your apartment, empty second after empty second, reminding you that time hangs heavy when you have lost your way, like a vise (mỏ cặp, êtô) around your neck.

Try spending time with your loved ones instead of worrying about them. When time hangs heavy on your hands, scroll through your phone. If looking at someone’ number or picture on WhatsApp brings a reminiscent (hồi tưởng, gợi nhớ) smile to your face, call them — the time to catch up is now!

Set inside a coffin, this unusual and ingenious (khéo léo, tài tình, mưu trí) thriller pretty much corners the market in claustrophobia (nỗi lo sợ mình bị giam giữ). Ryan Reynolds is an American contractor (nhà thầu) in Iraq who awakes buried alive with only a mobile, a lighter and a light-stick for company. Inevitably, time hangs heavy here and there, but Rodrigo Cortés is highly inventive (đầy sáng tạo, óc sáng chế) in teasing out the sweaty terror.

Phạm Hạnh

Thận trọng với quyết định tăng VAT

shared from Vu Thanh Tu Anh,
-----
Thứ nhất, thuế VAT nhìn chung có tính “lũy thoái”, do vậy sẽ đánh vào người thu nhập thấp nặng nề hơn. Người tiêu dùng, bất kể thu nhập cao hay thấp, đều phải đóng cùng một mức thuế VAT cho cùng một sản phẩm chịu thuế. Song do người thu nhập thấp phải dành một tỷ trọng thu nhập lớn hơn cho tiêu dùng nên gánh nặng thuế họ phải chịu sẽ chiếm một tỷ trọng cao hơn so với thu nhập. Tăng thuế VAT vì vậy sẽ làm người thu nhập thấp bị tổn thương nhiều hơn - do vậy khó được chấp nhận dưới góc độ công bằng.

Thứ hai, tỷ trọng đóng góp của VAT trong tổng thu ngân sách của Việt Nam hiện đã khá cao, cao hơn hẳn so với các nước EU – là những nước có thuế suất VAT thuộc nhóm cao nhất thế giới. Với thuế suất VAT phổ thông hiện nay là 10%, VAT đã chiếm tới 27,5% tổng thu ngân sách của Việt Nam. Trong khi đó, với mức thuế suất phổ thông trung bình cao hơn hẳn (21,3%), VAT cũng chỉ chiếm trung bình 21,4% tổng thu ngân sách của các nước EU (xem 2 đồ thị ở dưới). Điều này cũng ngụ ý rằng, việc tăng thuế suất VAT không hiển nhiên cải thiện vai trò của sắc thuế này trong tổng ngân sách.

Thứ ba, và quan trọng nhất, nguồn gốc của nợ công và thâm hụt ngân sách nặng nề ở Việt Nam không phải do thiếu khả năng huy động ngân sách mà chính là do hiệu quả chi ngân sách thấp, trong khi tỷ lệ chi ngân sách hiện đã rất cao, lên tới 28-29% GDP.

Popular Now