Journey in Life: 08/27/17

Search This Blog

Sunday, August 27, 2017

Muôn nẻo đường tiền ra đi

theo bài này ở thesaigontimes, một số cách như sau:
1/ qua tiệm vàng: (trước đây) thường lấy phí 3-4% tổng giá trị tiền gửi đi, sau này khi việc chuyển tiền qua ngân hàng và những kênh khác “dễ thở” hơn, phí chuyển tiền của tiệm vàng giảm xuống và hiện còn khoảng 1-2%,
2/ cấn trừ 2 đầu (công ty kiều hối),
3/ các công ty xuất nhập khẩu: tiền thanh toán hàng xuất khẩu trả vào tài khoản nước ngoài,
4/ trợ cấp thân nhân: 7.000 usd/người/năm (cho bố mẹ, vợ chồng, con cái, ông bà, cháu chắt), nhưng có thể lách gửi ở 2-3 ngân hàng, thậm chí 2-3 chi nhánh khác nhau của một ngân hàng, phí chuyển tiền chừng 0,2% (xuất trình giấy xác minh nhân thân),
5/ chuyển tiền theo dạng định cư: được quyền mang theo tài sản và có thể được chuyển tài sản (tiền) ra một hoặc nhiều lần, miễn là họ chứng minh đầy đủ tiền đó là tiền “sạch” như bán tài sản (nhà cửa, đất đai, phương tiện đi lại...) và đã thực hiện đủ nghĩa vụ thuế. Phí chuyển tiền định cư qua ngân hàng dao động từ 0,2-0,6% tổng tiền chuyển, tùy theo từng ngân hàng, (có ngân hàng yêu cầu người chuyển tiền ra đi phải gửi tiết kiệm 3-6 tháng trước khi chuyển)
6/ chuyển tiền theo phương thức cho, biếu, tặng: không giới hạn tối đa, khoảng 300.000-500.000 đô la Mỹ/người, không nên lớn quá,

theo bạn, còn cách nào mà tác giả Hải Lý không biết không?

Popular Now