Journey in Life: 10/08/17

Sunday, October 8, 2017

Nhật An - Tám tuần tuổi

papa và mama quen nhau 7 năm trên facebook :)

Bài trước: Nhật An - Sáu tuần tuổi

Thưởng thức sushi ở Tokyo Deli, 12/2015, chị Tâm An
Sự kiện - Tokyo Deli, 05/2016, thêm chị Gia An