Journey in Life: 10/20/17

Search This Blog

Friday, October 20, 2017

Quản lý chi phí bán hàng và đạo đức kinh doanh

by Lãnh Vân, shared via saigontimes,
-----
* nguyên tắc chi trả:
- tất cả chi phí đều phải chuyển khoản, có hóa đơn, không dùng tiền mặt, trừ phi giá trị nhỏ, vd < 10 usd (mức này xác định hằng năm), 
- làm việc với cơ quan, chuyển vào tài khoản cơ quan, ko chi trả tài khoản cá nhân, 
- làm việc với cá nhân, ko chi trả tài khoản cá nhân khác, 

* nguyên tắc quà tặng: 
- có giá trị kỷ niệm/nghệ thuật, ko có giá trị thương mại, 
- giá trị quy ra tiền thấp hơn mức quy định, vd < 200 usd đối với cơ quan, < 20 usd đối với cá nhân, 
- tặng quà phải mang tới cơ quan, ko tới nhà riêng, 

nguyên tắc nhằm ngăn ngừa sự thông đồng giữa nhân viên công ty với bên ngoài, ko để xảy ra tiếng xấu bất lợi cho công ty, 
thương hiệu công ty có giá trị hàng chục tỷ usd, đủ nuôi sống toàn bộ nhân viên -> mỗi nhân viên phải có trách nhiệm bảo vệ/phát triển giá trị thương hiệu,

* nhận quà đối tác:
- tuyệt đối ko nhận tại nhà riêng,
- ko nhận tại cơ quan rồi mang về ko ai biết,
- tất cả quà tặng, nộp cho nhóm "quản lý đạo đức kinh doanh" (thường gồm giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự và kiểm tra nội bộ, nhóm này độc lập với tổng giám đốc)
- nhóm "quản lý đạo đức kinh doanh" sẽ quyết định làm gì với quà tặng

đảm bảo: nhân viên vui lòng vì thấy bình đẳng, cấp trên ko "ăn trên đầu trên cổ" họ; minh bạch, trao cho quần chúng phương tiện kiểm soát người có quyền...

Nghệ sĩ "hy sinh vì nghệ thuật"

tốc váy, khoe bộ phận sinh dục trước bức tranh "The Origin of the World" ("nguồn gốc nhân loại") của Gustave Courbet..., ảnh đây :)
-----
A woman performance artist who has exposed herself in art galleries around Paris is to be prosecuted for exhibitionism (tội phô bày bộ phận sinh dục trước mặt người khác) after baring her genitals in front of the Mona Lisa in Paris as she shouted "Mona Lisa, my pussy (âm hộ), my copyright".

Robertis went on trial in February but was acquitted (tha bổng, tuyên bố trắng án) when a judge (quan tòa) determined that similar acts at the Decorative Arts Museum and the Museum of European Photography in Paris were artistic performances.

She was arrested in January 2016 for indecent exposure (lộ hàng khiếm nhã) after lying down naked (khỏa thân) in the Orsay Museum in front of Edouard Manet's similarly nude painting of the prostitute (điếm) Olympia.

In May 2014 she exposed herself in front of Gustave Courbet's "The Origin of the World" painting (ảnh đây), also at the Orsay, to mimic the close-up of a woman's genitals. The painting caused a sensation (quần chúng xúc động mạnh, tin giật gân, rúng động) when it went on view in 1866.

"Read him like a book" nghĩa là gì?

Putin đọc vị "cậu bé quàng khăn đỏ" Obama. Photo courtesy marie-chantalle.

'Read sb like a book' = đọc ai như đọc sách -> nghĩa là hiểu rõ về ai, đọc vị ai (to analyze and understand someone well); nắm (ai) trong lòng bàn tay.

Ví dụ
Brown predicts that Beijing will get more from Trump than they give, partly, because they've read him like a book.

"They read him like a book. They gave him exactly what they wanted, with all the pomp and circumstance, treated him like a king, and it's worked,"

The Washington Post dropped a bombshell report that the Obama administration knew well in advance of Russia’s interference campaign, but hesitated on how to respond. It also pointed out that it seemed the Obama White House was afraid of Russia and what they would do if they reacted strongly. In the end, they booted a few suspected Russian operatives, closed a couple of their compounds, and enacted sanctions that had a de minimis effect. Russia views this as a slap on the wrist and Obama failed miserably in deterring similar action in the future. Yet, Obama did nothing when Russia annexed Ukraine and did nothing when Russia elbowed their way into Syria. They read him like a book and his reaction was no different in this instance. Liberals criticized Bush for him sitting while school children listened to a rendition of “The Pet Goat” when the nation was under attack on 9/11. Obama dropped the ball for weeks on how to respond to Russia.

Phạm Hạnh

Popular Now