Journey in Life: 12/15/17

Search This Blog

Friday, December 15, 2017

Uống bia kiểu “chiến binh” tại Sparta


Address: Tòa nhà sông Hồng Park View A, Tầng M, 165, Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Closes 11:30PM
Phone: 091 116 51 65

"When you have three daughters, you sleep with the door open" nghĩa là gì?

'When you have three daughters, you sleep with the door open'
~ ngạn ngữ Hàn Quốc

-> nhà có ba con gái = đi ngủ tối mà không đóng cửa phòng (bất an :)

Photo courtesy simpleinsomnia.

Bài trước: "I give a present to the mother but I think of the daughter" nghĩa là gì?

Popular Now