"A wife's advice is not worth much, but woe to the husband who refuses to take it" nghĩa là gì?

'A wife's advice is not worth much, but woe to the husband who refuses to take it'
~ ngạn ngữ xứ Wales

= lời khuyên của vợ chẳng có giá trị gì, nhưng khốn khổ cho ông chồng nào không nghe theo

đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, có lên giường ngay không thì bảo. Photo courtesy Art Gallery ErgsArt.

Tags: marriage

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục