"If you want a fine wife, don't pick her on a Sunday" nghĩa là gì?

'If you want a fine wife, don't pick her on a Sunday'
~ ngạn ngữ Tây Ban Nha

= nếu muốn có một người vợ tốt, đừng chọn vào chủ nhật...

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng,
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn,
...
nhưng đừng đến vào chủ nhật nhé :D

Photo courtesy marksontok.

Bài trước: "The clever wife makes her husband an apron" nghĩa là gì?
Tags: marriage

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục