"A prudent wife is from the Lord" nghĩa là gì?

'A prudent wife is from the Lord'
~ Kinh Thánh

= người vợ khôn khéo là do Chúa ban

(Ai tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, và tìm thấy được ơn Đức Chúa ban

Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Thiên Chúa)

Photo courtesy Basheer Tome.


prudent = thận trọng, dè dặt: dè dặt có nghĩa là biết ăn biết nói đúng lúc, đúng cách, không phô bày trong cách ăn mặc, sỗ sàng trong hành vi cử chỉ: “Một người đàn bà đẹp mà thiếu sự dè dặt, khác nào một vòng vàng đem xỏ mũi heo" (Cn 11, 22).
Tags: marriage

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục