"A man who lets his problems get the better of him is like a man who divorces his wife the first time she makes him angry" nghĩa là gì?

'A man who lets his problems get the better of him is like a man who divorces his wife the first time she makes him angry'
~ ngạn ngữ Malaga

= không kiểm soát được vấn đề của mình thì cũng như một người ly dị vợ ngay lần đầu tiên cô ấy làm cho anh ta tức giận

-> phải biết kiềm chế, không phải dẫm vào cứt là chặt ngay chân của mình :D

Photo courtesy pixabay.

Tags: marriage

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục