Journey in Life: Từ bỏ thói quen phán xét

Wednesday, November 7, 2018

Từ bỏ thói quen phán xét

Chồng tan làm về nhà, thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào bếp, thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn.

Ăn xong thấy vợ vẫn đang đánh con, không nhịn nổi nữa, nói: "Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!".

Chị vợ nói: "Em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ?".

-> "Em nghỉ đi, để anh đánh nó!".

-> Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh; người trong cuộc, ai có thể thong dong, bình thản?

-> Đừng tùy tiện đánh giá bất kỳ ai, vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ…

No comments:

Post a Comment