Journey in Life: Kỷ niệm nào vội tan

Tuesday, December 4, 2018

Kỷ niệm nào vội tan

sống vui vầy với cún cưng 14 năm, nhưng 6 tháng cuối cùng (trước khi cún chết) rất khó khăn/nặng nhọc, dù chỉ chiếm 3% thời gian bên nhau, nhưng khi nghĩ đến nó, chỉ nhớ những tháng ngày cuối cùng vất vả này mà không nhớ tới thời gian vui vẻ/dễ chịu trước đó -> vì sao?

-> như các nhà tâm lý đã phân tích, điều tương tự xảy ra với ngày cuối cùng kỳ nghỉ, cảnh phim cuối v.v...; -> muốn thay đổi, viết ra những kỷ niệm đẹp về chú cún, mời bạn bè cũng thêm câu chuyện của họ, và dành thời gian hồi tưởng lại những kỷ niệm này...
-----
Hi, Dan.

My dog lived to be 14 years old, but the last six months of his life were really hard. This only amounted to about 3% of his time with me, but when I think about him now, it's his bad last days that I remember most vividly, not the healthy and happy years we had together. Why is this?
—Jeremy

Psychologists (nhà tâm lý học) have found that our memories (ký ức) of an experience (trải nghiệm) are strongly influenced (bị ảnh hưởng mạnh) by the way it ends (cách chúng kết thúc)—the last day of a vacation, the last scene of a movie. So it's no wonder that your memories of your dog are colored by the end of his life. I'd suggest that you try to give yourself a new ending to focus on. Write down your good memories about your dog, ask friends to add their own stories and then spend some time just going over these positive memories. They'll become the new conclusion of your dog's story.

No comments:

Post a Comment