Journey in Life: 01/31/18

Search This Blog

Wednesday, January 31, 2018

"Quảng trường và Tòa tháp"

Cuốn sách "Quảng trường và Tòa tháp" của Niall Ferguson là lịch sử về những người nổi dậy chống lại các nhà cai trị

Niall Ferguson sử dụng bằng chứng thu được từ các nguồn thông tin phong phú hơn rất nhiều so với mức hầu hết các sử gia dám xem xét.

bài bình sách của David Marquand

Niall Ferguson thuộc về một kiểu người rất hiếm. Ở thời đại chuyên môn hóa trong
học thuật, khi hầu hết các sử gia cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu sâu hơn về các chi tiết nhỏ, thì Ferguson lại là một học giả uyên bác. Tác giả coi thường ranh giới phân chia các ngành khoa học, pha trộn kinh tế và khoa học máy tính với các giai thoại bằng phương pháp khái quát hóa sâu rộng. Khi diễn đạt, tác giả tìm cách phá bỏ "sự thống trị của tài liệu lịch sử".

Ông sử dụng bằng chứng thu được từ các nguồn thông tin phong phú hơn rất nhiều so với mức hầu hết các sử gia dám xem xét. Trong hai thập kỷ qua, tác giả đã cho xuất bản nhiều sách trong số lượng lĩnh vực đáng kinh ngạc với nội dung uyên bác và khơi gợi trí tuệ, từ lịch sử tài chính thế giới mang tên 'Đồng tiền lên ngôi', đến nghiên cứu về thế kỷ 20 đẫm máu mang tên Chiến tranh Thế giới.

"Grief for a dead wife lasts to the door" nghĩa là gì?

'Grief for a dead wife lasts to the door'
~ ngạn ngữ Ý

= buồn vì vợ mất, ra đến cửa là quên hết...

Holy Trinity church Boxted Suffolk*. Photo courtesy David.

* Tomb chest with rare oak effigies of William Poley (died 1587) and his wife Alice (died 1577). The oak has turned black with age. William is dressed in armour, with his head on a helmet. Alice has a prayer book with the arms of Poley and Shae, and rests on a pillow inscribed "Blessed are the dead who die in the Lord".

Popular Now