Journey in Life: 04/05/18

Search This Blog

Thursday, April 5, 2018

"Not to have a word to throw at the dog" nghĩa là gì?

'Not to have a word to throw at the dog' = chẳng có từ nào nói với con chó -> nghĩa là lầm lì/kiêu kỳ không mở miệng nói nửa lời.

rất kiêu... Photo courtesy SupportPDX.

Bài trước: "Not even a dog's chance" nghĩa là gì?

"He who follows his wife's advice will never see the face of god" nghĩa là gì?

'He who follows his wife's advice will never see the face of god'
~ ngạn ngữ Malta

= ai nghe theo lời khuyên của vợ sẽ không bao giờ thấy mặt Chúa

ngay ngày cưới đã không thấy... Photo courtesy jareed.


Đo nhịp tim khi chạy bộ

hình bướm đập cánh cho dễ nhìn
-----


An iridescent (phát ngũ sắc, óng ánh nhiều màu) butterfly (bướm) languidly (uể oải, lừ đừ) flapping its wings (đập cánh) may hold the key to drug testing and flashy wearable technology.

Researchers at Nanjing’s Southeast University have affixed (thêm vào) a material called hydrogel to a layer of heart cells from mice. When the cells expand and contract, the gel changes colors. This so-called heart-on-a-chip — from which the scientists created a butterfly shape to show its striking visuals — has potential applications in drug screening and other medical research, and it could one day be a viable alternative to animal testing...

Popular Now