Journey in Life: 04/20/18

Search This Blog

Friday, April 20, 2018

Hồi ký Bà Đầm thép (Margaret Thatcher)

nhân vật chính trị quyền lực nhất Vương quốc Anh vào cuối thế kỷ 20,Bài trước: Omega Plus - tân niên 2018

"It is not by watching a newly wed wife that she is going to become pregnant" nghĩa là gì?

'It is not by watching a newly wed wife that she is going to become pregnant'
~ ngạn ngữ Nam Phi

vợ mới cưới về, không phải cứ ngắm là có thai đâu...

đừng như công chức bộ kế hoạch (vạch ra rồi để đấy...) Photo courtesy Linzi.

Mẹ vợ chỉnh quần lót cho con rể

ah, đó là sắp xếp ngăn nắp quần áo trong tủ quần áo của 2 vợ chồng, mới đến ở với chúng nó mấy ngày, mà bừa bộn không chấp nhận được... :D
-----

At the family law court in Ennis, the man said his 78-year-old mother-in-law broke a number of boundaries while staying at the marital home.

Documenting the instances, the man said his mother-in-law came into the marital bedroom in her underwear one Saturday morning when he was having a lie-in with his wife; re-arranged his socks, underwear and shirts in his wardrobe; and came into the en-suite bathroom when he was drying himself after a shower.

...The court heard that the marriage between the couple "has irretrievably broken down" due to a financial issue and that the presence of the mother-in-law at the home has been a continuing source of tension over recent months.

The court also heard that the man spent €900 on shrubs and plants and that the mother-in-law pulled up plants and shrubs that didn't appeal to her and threw them into the bin.

He said that anytime he would return home from overseas, he would buy his mother-in-law perfume while his wife "would get a €600 dress. She got a €12,500 engagement ring. This woman is spoiled"...

Bài trước: Đời như c*t

Popular Now