marriage

ah, đó là sắp xếp ngăn nắp quần áo trong tủ quần áo của 2 vợ chồng, mới đến ở với chúng nó mấy ngày, mà bừa bộn không chấp nhận được... :D ...