Journey in Life: 05/06/18

Search This Blog

Sunday, May 6, 2018

Hé lộ về Cuộc chiến thực phẩm 10.000 năm

Sữa của Mark Kurlansky
by Deirdre Macken
ngày 14 tháng 4 năm 2018

Khi Mark Kurlansky – sử gia nổi tiếng nhất thế giới – quyết định nghiên
cứu về lịch sử của sữa, ông đã thể hiện nhận thức đúng đắn của mình về đề tài này qua nhan đề sách Milk! A 10,000 year food fracas (Sữa! Cuộc chiến thực phẩm 10.000 năm).

Những nghiên cứu trước đây của ông về lịch sử của cá tuyết, giấy, muối và các mặt hàng khác cũng chỉ như tiểu thuyết lịch sử lãng mạn khi so với cuộc hành trình của sữa qua các thời đại của loài người và nhất là khi nó đến trung tâm chính trị của ngành thực phẩm ngày nay.

Cướp của thiên hạ

hơn một nửa tổng tài sản của Đức ngày nay là thừa kế (những năm 1960s, 70s, phần thừa kế chỉ khoảng 20%)
-----
Thomas Piketty, the French economist, calculates that more than half of total wealth in Germany today is inherited — an estimate confirmed by German economists. In the 1960s and 1970s, the share was just a little over 20 per cent.

That is from Tobias Buck at the FT.

Popular Now