word

tha hồ bay đêm... Photo courtesy Kim . Dog-cheap = for a very low price -> nghĩa là rẻ mạt, rẻ như bèo. Ví dụ For its dog c...

funny

bảo tàng loại tấm ảnh đoạt giải 'động vật trong thiên nhiên' năm 2017 vì phát hiện ra là chụp/dựng hình... thú nhồi bông :D -----...

funny

chở khoai tây chiên giao khách hàng, bị lạc trong rừng 4 ngày, mà không động một miếng nào... ----- Trucker gets lost in the woods with...

funny

bắn bạn cùng phòng do điên tiết vì có quá nhiều lông mèo trên ghế sofa... ----- Police say a 58-year-old Florida man shot at his roomma...