funny

vì đồng nghiệp cứ tiết lộ cái kết của sách đang đọc -> đâm luôn :D ----- A scientist working in a remote outpost in Antarctica (Nam ...