Journey in Life: Làm sao dạy con?

Wednesday, March 6, 2019

Làm sao dạy con?

Cả nhà ngồi xung quanh bàn ăn trong bữa tối. Đứa con trai nhỏ ngồi chọc dĩa, không chịu ăn. Ông bố bực mình quát:
- Ăn đi chứ. Không chịu ăn thì “con chim” làm sao mà lớn được?

Cô vợ:
- Không phải quát nó. Bản thân anh hãy cố mà ăn.

Bài trước: Như giông như bão

No comments:

Post a Comment