Sức mạnh kết đoàn

shared from fb hoang to (cu thở thao = cao thủ thơ)
-----
Nhân 8/3 xin chúc 1/2 thế giới nhiều thành công, xinh đẹp và hạnh phúc! Chúc 1/2 còn lại cũng như vậy.

Tặng cả nhà bài thơ máy ca ngợi đất nước tươi đẹp, ruộng đồng phì nhiêu, con người anh dũng, kiên cường chống ngoại xâm. Thơ tuy dở nhưng chan chứa tình cảm, lại ẩn giấu đôi câu đối nhỏ ca ngợi sức mạnh đồng khởi, ai nhìn ra quả có con mắt tinh vậy.

Sức mạnh kết đoàn

Trai hùng gái sắc đẹp như hoa
Đồng ruộng kết bông lúa đậm đà
Khởi thế đoàn binh thề giữ nước
Xuất quân kinh hãi giặc phương xa
Ra vừng nguyệt tỏ viền sông núi
Tinh tuý huyết in dấu quốc gia
Trắng sóng Hồng hà reo náo nức
Biển trời giang rộng khắp hồn ta...

08.03.19


đã nhìn ra đôi câu đối:
"Trai đồng khởi xuất ra tinh trắng biển,
Gái kết đoàn kinh nguyệt huyết hồng giang."
Tags: poetry

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục