"So far so good" nghĩa là gì?

Tôi vẫn ổn. Photo courtesy: AK Rockefeller

"So far so good" có nghĩa là mọi thứ cho đến giờ này vẫn ổn. Cụm từ này thường đứng một mình và sử dụng như một câu.

Ví dụ
Legalization (hợp pháp hóa) of Medical Cannabis (cần sa) – So far so good

We are half finished with our project. So far, so good. The operation is proceeding (tiến triển) quite nicely—so far, so good.

We've come a long, long way (chặng đường dài) It's so far so good. (Bài hát "So far so good" của Bryan Adams)

Musk gave us another update this afternoon (May 24), tweeting (đăng thông tin trên Twitter) "So far, so good" in response (phản hồi) to a follower's question about Starlink's status.

"As always (như thường lệ), it's hard to know how well you're actually going after a big break (kỳ nghỉ) from racing, but so far, so good, and hopefully I can get better as the race  (cuộc đua) continues," Yates said.

Ngân Nguyễn

Bài trước: "It's not rocket science" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục