"A bad penny always turns up" nghĩa là gì?

Tao sẽ xuất hiện trở lại sớm thôi. Photo by  kychan

"A bad penny always turns up" nói về một người xấu, điều gì xấu thường luôn luôn xuất hiện hoặc quay trở lại.

Ví dụ
“What’s a bad penny?” I asked. “Why would it always turn up?”

Just as a bad penny always turns up, reports of outbreaks (sự bùng nổ, bộc phát) of Salmonella infections (những bệnh lây nhiễm) from raw chicken (gà sống) just keep popping up (tiếp tục xảy ra hoặc xuất hiện một cách đột ngột) in Canada.

They say a bad penny always turns up. While the saying (lời ví von, người ta hay nói) may refer to an unwelcome guest (vị khách không được chào đón), the same could be said for Bitcoin, according to recent analysis (bài phân tích) by CNBC. Based on chart evaluations (dựa vào những đánh giá trên đồ thị), Bitcoin price has always increased substantially (một cách ổn định) after dips (sự sụt giảm) greater than 20 percent.

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục