"A breath of fresh air" nghĩa là gì ?

Một cảm giác thật yo-most. Photo by moonjazz on flickr.

"A breath of fresh air" = (hít thở) luồng khí/làn gió tươi mát -> nghĩa là điều gì đó mới, khác lạ, làm tỉnh táo/khỏe khoắn (một cách dễ chịu, thích thú); 'làn gió mới'.

Ví dụ
Lena Leon's “Walls” is a breath of fresh air in the world of dance music.

Jimmy Fallon says the wide field of 2020 Democratic (đảng Dân chủ) presidential candidates (ứng cử viên tổng thống) offers "a breath of fresh air" for late-night TV hosts looking for new material.

Former Premier Danny Williams is calling the testimony (lời khai, lời tường trình) of the Chair of Nalcor’s Board Board of Directors at the Muskrat Falls Inquiry “a breath of fresh air.” Williams was the driving force behind the hydro mega project, long extolling (ca ngợi, xiển dương) the long-term benefits of Muskrat Falls.

Abinta came to my life like a breath of fresh air. After my younger brother, Rajan, passed away (ra đi, ý nói 'đã chết/đã mất'), we were a broken family. But when Abinta landed in New York, reached out her arms to me at the airport and called me khalamoni, all my anguish (nỗi thống khổ) disappeared (tan biến). 

Ngọc Lân


Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục