"Once in a blue moon" nghĩa là gì ?

'Trăng xanh' em có còn anh :) Photo by sophie on flickr.

"Once in a blue moon" là hiện tượng trăng tròn vào những thời điểm khác thường trong tháng, rất hiếm, từ đó, ý nghĩa của thành ngữ là chỉ một điều gì đó hoặc một sự việc, hành động nào đó rất hiếm khi xảy ra.

Ví dụ
My father lives in another state. We only talk once in a blue moon

I do sometimes use the Biore strips on my nose, but that’s once in a blue moon.

I'm here to tell you all about a sale that might just make your weekend. It's the kind of deal that only comes along once in a blue moon, like finding a diamond (kim cương) in the rough (miền đất gồ ghề).

Ngọc Lân

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục