"A shot across the bow" nghĩa là gì?

Con tàu USS Missouri (BB-63) là con tàu chiến cuối cùng được chỉ đạo bởi Mỹ, đây cũng là nơi đế quốc Nhật đầu hàng, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. 
Photo courtesy: Bernard Spragg. NZ

"Bow" nghĩa là mũi tàu, "A shot across the bow" = phát bắn vượt qua mũi tàu. Trước đây khi có xung đột trên biển xảy ra, một bên sẽ bắn đạn về phía đối phương để cảnh báo rằng họ sẵn sàng tham chiến. Hiện nay, cụm này được dùng với nghĩa ẩn dụ là lời cảnh cáo.

Ví dụ:
China's Economic (kinh tế) Expansion (mở rộng) is a Shot Across the Bow at Russia.

Apple's New Sign-In Feature (tính năng) Is a 'Shot Across the Bow' at Google and Facebook.

The United States is allegedly (được cho là) hacking Russia’s electric power grid (lưới). It’s a digital shot across the bow designed to warn President Vladimir Putin that the US can use its cybertools (công cụ mạng) more aggressively (mạnh mẽ), according (dựa theo) to current government officials (quan chức).

Bảo Ngọc

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục