"Air my belly" nghĩa là gì?

Có anh đây rồi thì em sẽ không bị say xe nữa. Photo by Tomas Horak

"Air my belly" nghĩa là khiến bụng của bạn trống rỗng, nôn mửa.

Ví dụ
Because food passes through (chuyển qua) the stomach (bụng) more slowly, it causes bloating (trương, phồng lên), stomach pain (cơn đau bụng, dạ dày) and airing your belly.

Also, nausea (sự buồn nôn) and airing your belly may interfere with (can thiệp, quấy rầy với) taking drugs orally (uống thuốc), requiring the use of other means (biện pháp) such as injections (sự tiêm thuốc) that may carry (kèm theo) more side effects (nhiều tác dụng phụ).

"I was sick and had to air my belly and defecate (thải ra, ỉa) simultaneously (đồng thời)," said an inventor from Gonzales, La. "I had to place a bucket in front of the toilet (đặt một cái thùng xô trước toilet) to catch my vomit (để kịp nôn), or else it would end up all over the bathroom floor (nếu không là có thể sẽ nôn quanh sàn nhà tắm). I thought that a toilet could be designed differently to deal with this (giải quyết, xử lý việc này)."

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục