"What the heck" nghĩa là gì?

Cái quái gì thế mài? Photo by Colton Sturgeon

"What the heck" là một câu cảm thán dùng để nhấn mạnh sự ngạc nhiên, tức giận, sốc hoặc sự kinh tởm theo kiểu cường điệu hóa lên. Tạm dịch là "Cái quái gì thế?".

Ví dụ
Last week’s where the heck (nơi quái gì thế?) is it photo was taken of Crane Lake, west of Hopkins Crossroad and south of Interstate 394, in Minnetonka.

So, you might well ask what the heck is happening in Britain. Well, luckily, Solar Media has two UK sites, Current± which covers (bao phủ) the energy transition (sự chuyển đổi năng lượng) from top to tail (từ đầu tới đuôi) and Solar Power Portal (cổng năng lượng mặt trời), which focuses on the UK solar industry (nền công nghiệp mặt trời).

Exhaling (bốc hơi, trút giận) and rolling his eyes (đảo mắt) in exasperation (sự đau đớn, bực tức) as the credits to Listen Up, Phillip rolled, your father said “That’s it? What the heck was that?” in remarks (nhận xét, bình luận) Monday constituting (thiết lập, cấu tạo) a scorched-earth (chính sách tiêu thổ, chính sách vườn không nhà trống) capsule (vỏ bọc không gian) review of the movie you suggested (gợi ý, đề nghị) your family watch together.

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục