"Grab a spoon" nghĩa là gì?

"I just grabbed a spoon!" Photo by Toa Heftiba on Unsplash
"Grab a spoon" hay "grab the spoon" sử dụng như phép ẩn dụ, có nghĩa là nắm lấy cơ hội. Người ta ví phụ nữ giống như các loại kem khác nhau, như trong bộ phim "Friends", nhân vật Ross vừa chia tay người yêu và bạn anh ta khuyên rằng hãy "grab a spoon", nghĩa là bạn nên lấy một cái thìa và chọn một loại kem khác. 

Ví dụ 
“Just grab a spoon and have fun,” Sabori says. “And don’t be afraid of the slurp (tiếng xì xụp)!” 

A: “Dude i just broke up with Mia.” 
B: “Hey, listen you gotta grab a spoon dog.” 

There is someone in Bollywood who seems to be all ready to 'grab a spoon'. We are talking about the new heartthrob (người yêu) Vicky Kaushal. 

From the very first episode of season one, it was given that Ross and Rachel will one day be a couple. It was in the first episode itself that Ross shared his feelings with Rachel and said that he had a crush (phải lòng) on her. He even said that he would ask her out someday. Following which, we had the 'I just grabbed a spoon' phrase hitting our screens. 

Thu Phương

Tags: phrase

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục