"Leave no stone unturned" nghĩa là gì?

Mọi công việc đều cần nỗ lực hết sức mình. Photo by Beata Ratuszniak on Unsplash

'Leave no stone unturned' = lật không sót hòn đá nào -> tìm kiếm thứ gì đó ở mọi nơi, mọi khả năng, ngoài ra còn có nghĩa làm tất cả để đạt được nhiệm vụ/ kết quả.

Ví dụ
"Using unique fabric (vải) blends (pha trộn) and rigorous (khắt khe) testing by elite (hàng đầu; ưu tú) athletes, we leave no stone unturned in creating products that are technically superior to anything else in the sportswear market.

Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said his government is committed (cam kết) to further improving urban infrastructure (cơ sở hạ tầng) and will leave no stone unturned to fulfill (đáp ứng) the dream of housing for all

The Philippine National Police (PNP) assured (quả quyết) Friday that it will leave no stone unturned in its investigation (điều tra) into the case of a three-year-old girl who died in an anti-drug operation (hành động chống ma túy) in Rizal province last week.

Bích Nhàn

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục