"Make a pig of yourself" nghĩa là gì?

Loài heo được sinh ra chỉ để tham ăn. Photo by Amber Kipp

"Make a pig of yourself" nghĩa là ăn uống tham như heo, ăn uống quá nhiều và quá mức.

Ví dụ
Make a pig of yourself with 10 of Beijing's best pork dishes (10 món thịt heo ngon nhất của Bắc Kinh).

Make a pig of yourself with red meat can be really detrimental (có hại) to your health, according to a new study (theo một nghiên cứu mới).

“My favorite food to order is Thai food, so I make a pig of myself with curry (món ca ri) and vegetables and tofu (đậu phụ). I’m always trying to not put processed food (thức ăn được chế biến) in my body. The only packaged things (đồ hộp, đồ đóng hộp) I really eat are chocolate and protein (supplements-bổ sung). It is vegan (ăn chay) chocolate, which can be good for you.

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục