"Men in white coats" nghĩa là gì?

Nhớ uống hết cho mau khỏe. Photo by Kendal James

"Men in white coats" chỉ những chuyên gia y tế làm việc tại các viện tâm thần (bác sỹ tâm thần). Phrase này đặc biệt được dùng trong ngữ cảnh hài hước và dí dỏm.

Ví dụ
Anyone who has seen me stopping and looking back (dừng và quay đằng sau) must surely think I’m trying to elude (tránh, né) the men in the white coats.

Suzie: Do You Copy?” reads the title of the first episode (tập đầu tiên) and which is what keeps us hooked (móc, treo) till the end of it. Interestingly, the makers didn’t open the episode with Eleven or Mike or Dustin, but rather with a hint (gợi ý, ám chỉ) that the Upside Down creeps are back! Men in white coats are engaged in (bận làm việc gì) unsealing (hé mở, lộ) the gateway to the Upside Down.

She added that throughout her visit, a group of(một nhóm) men in white coats who did not appear (đã không xuất hiện) to be part of the hotel regularly inspected (kiểm soát, thanh tra) a swimming pool grate (mạng, lưới, lò sưởi), and after the pool had closed one evening, had poured white powder into it (trút, đổ, rót bột trắng vào).

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục