"Raise a hue and cry" nghĩa là gì?

Photo by Mika Baumeister on Unsplash
"Raise a hue and cry" có từ "hue" chỉ màu sắc, sắc độ. Cụm từ này có nghĩa đứng lên hoặc kêu gọi phản đối, chống đối lại ai đó hay điều gì. 

Ví dụ 
Punjab Information Minister (bộ trưởng bộ Thông tin) Syed Samsam Bukhari said on Tuesday former prime minister Nawaz Sharif has been raising a hue and cry over being denied food from home in Kot Lakhpat Jail. 

“The opposition parties also raised a hue and cry when Rangers was summoned (triệu tập) to settle mess in Karachi. Today Karachi is cleansed (tẩy uế). ANF would also cleanse Pakistan of drug barons (trùm ma túy),” he said. 

Breaking news to all. The American T.V show Euphoria depicted (miêu tả) an explicit fan-fiction (tiểu thuyết giả tưởng được viết bởi người hâm mộ) about Louis Tomlinson and Harry Styles in one of their scenes. It was not well approved by Louis at all. The scene was quite indecent (không đứng đắn). Certainly enough to raise a hue and cry among the stars. 

Thu Phương 

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục