Có nhất thiết phải thế không?

 2 từ tiếng anh cần phải thay để trung tính hơn:

manhole (miệng cống, lỗ cống) thành mainternance hole (lỗ bảo dưỡng), và

manpower (nhân lực) thành human effort (nỗ lực của con người), ka ka
-----

The revised city documents also will replace instances (trường hợp) of gendered pronouns, such as "he" and "she" with "they,"

"Having a male-centric municipal code (mã, quy định) is inaccurate and not reflective of our reality," Robinson said. "Women and non-binary individuals (những người không xác định được giới tính hay người xuyên giới) are just as entitled to accurate representation. Our laws are for everyone, and our municipal code should reflect that."

Bài trước: President vs Chairman
Tags: english

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục