Journey in Life: "Off the grid" nghĩa là gì?

Search This Blog

Tuesday, August 13, 2019

"Off the grid" nghĩa là gì?

Sống xa "điện" không dễ dàng. Image by Nicole Köhler from Pixabay

"Off the grid" = ra khỏi mạng lưới -> nghĩa đen là không sử dụng mạng lưới điện thành phố, có thể hiểu rộng ra tùy ngữ cảnh đó là không sử dụng các tiện ích dân dụng như điện, nước... của nhà nước. Nghĩa bóng là không thuộc sự giám sát, quản lý, điều khiển của nhà nước hay không tìm ra, xác định được danh tính. Ngoài ra, cụm này còn được hiểu là "ở ẩn", sống xa rời các phương tiện truyền thông như điện thoại, internet,...

Ví dụ
Sylvia Wilson and her now late husband Rod wanted to prove (chứng minh) a point when they decided (quyết định) to live off the grid and convert (chuyển) their property (tài sản) to solar power (năng lượng mặt trời).

Importantly, installing (lắp đặt) solar panels (tấm năng lượng mặt trời) on your roof (mái nhà) does not mean that you’ve gone off the grid. Most solar energy systems (hệ thống) are not designed to consistently (liên tục, đều đặn) generate (tạo ra) enough electricity to be a home’s only power source, which is why the vast majority (phần lớn) of solar homeowners maintain a connection with their utility (tiện ích) company.

We all picture celebrities (người nổi tiếng) to be living in lavish (lãng phí) mansions (lâu đài, biệt thự) on the hills (đồi) of Hollywood, but many, like the ones below, opt (chọn) for a home that is close to the simple (đơn giản) and regular (bình thường) life. You may be surprised at how many celebrities have explicitly (dứt khoát) chosen to stay away from the Hollywood lifestyle, hence the term, “off the grid.”

As Pam Grier celebrates (ăn mừng) 70, she finds peace (yên bình) off the grid. Pam Grier’s role as the owner (chủ) of a hardware (phần cứng) store in rural (nông thôn) Nebraska in the ABC sitcom “Bless This Mess” isn’t a complete departure (sự rời bỏ) for the film legend: She lives in rural Colorado and has spent much of her life on ranches (trang trại chăn nuôi) to find serenity (sự thanh bình) from Hollywood life.

Bảo Ngọc

No comments:

Post a Comment

Popular Now