"Off the radar" nghĩa là gì?

Báo cáo có nhiều đối tượng khả nghi xuất hiện! Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

"Off the radar" = không còn trên radar -> nghĩa là "lặn mất tăm" trong một khoảng thời gian dài hoặc hoặc có nghĩa là không được để mắt, chú ý tới, bị thờ ơ, không được quan tâm.

Ví dụ
Plans for a new team based in Liverpool are still ticking (tiến hành một cách chậm trễ) along, despite it falling off the radar in recent months.

Anytime somebody disappears (biến mất) and falls off the radar like she did, there's a strong possibility (khả năng) something could've happened to her

Faria has fallen off the radar since appearing as a promising (tiềm năng) rookie (tân binh) in 2017, yet the 26-year-old still comes with a pretty good fastball-changeup combination (sự kết hợp).

Damian Hinds announced (thông báo) in April that parents would be required (được yêu cầu) to register (đăng ký) home-educated (giáo dục tại nhà) children with their local (địa phương) authority (nhà chức trách) under government (chính phủ) proposals (đề xuất) intended (dự định) to prevent (ngăn ngừa) young people from disappearing (biến mất) off the radar.

Bảo Ngọc

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc