"A dirty old man" nghĩa là gì?

Sao phải khổ rứa ông? Photo by  Ben Hershey

"A dirty old man" = ông già dơ dáy -> nghĩa là ông già cố tình nói về những đề tài liên quan tới sex và khiến mọi người khó chịu/không thoải mái hoặc chỉ người đàn ông lớn tuổi luôn nghĩ nhiều tới sex.

Ví dụ
A Magistrate has branded a 53-year-old Mount Clear man a 'dirty old man' after exposing (khoe bộ phận sinh dục) himself to a female jogger (người chạy bộ) last year.

Johnson also was delightful as Tyrone F. Horneigh, a dirty old man who propositioned (gạ ăn nằm/gạ làm tình) the spinster (người phụ nữ không chồng) Gladys (Ruth Buzzi) on a park bench.

As to Grumpy Old Men, he claims he is not playing a grumpy (cục cằn, gắt gỏng) old man but a "dirty old man. I am a 94 year old grandpa who is a little horny (hứng tình).

Bin Kuan

Tags: word

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục