"Safety in numbers" nghĩa là gì?

Yên tâm đi với nguyên dàn này không bị bắt cóc đâu Photo by Nasra from Pexels

'Safety in numbers' = an toàn khi đi với nhiều người, nhóm hơn là một mình. Các bạn nhớ nha, nhất là ra ngoài vào buổi tối nữa.

Ví dụ
Remember that there is safety in numbers, especially at night: If you are walking on or near campus (khuôn viên) at night, be careful. It’s always safer to walk in a group.

Those would be the thousands of lost children forced to fend off (né tránh được) the streets, forming makeshift (tạm thời) communities with fellow orphans in order to survive under the bogus theory (lý thuyết không có thật) that there is safety in numbers

She believes there is safety in numbers. When there are more cyclists (người đạp xe đạp), it becomes more normal for cars to drive alongside them. But that can be a hard sell for people not used to biking on the road. “It’s hard to ask people to get on their bikes when all they see is death and destruction associated with it,” Hottman said.

Bích Nhàn

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục