"Softly, softly, catchee monkey" nghĩa là gì?

Ngồi cẩn thận con nhé! Photo by Ramon Vloon on Unsplash

"Softly, softly, catchee monkey" có nghĩa là một cách chậm rãi và cẩn thận để đối phó với một con người đáng ngờ hoặc giải quyết một vấn đề đầy khó khăn/thách thức.

Ví dụ
Creative director at BPL, Andy Mackenzie, describes the agency’s approach (cách/phương pháp tiếp cận) to the redesign as “softly, softly, catchee monkey”.

After experiencing the railway for herself, Victoria gives her permission and agrees that Albert can share some of her duties while she is pregnant (mang thai), but tells him: “Softly, softly, catchy monkey”.

The formula (công thức) of softly, softly catchee monkey that Mr. Alf Ramsey, Ipswich’s manager – and now England’s – imposed (áp đặt) on his individually far from extraordinary (lạ thường, khác thường) team last season was not to be seen anywhere, although its ghost seemed to be flittering (phất phơ, bay qua bay lại) about when Ipswich scored their goal.
Hậu Giang

Bài trước: "Monkey's wedding" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc